Saradnja Gastromaster i Asocijacija šefova kuvara Srbije

U okviru događaja  „Dani otvorenih vrata“ u prostorijama kompanije Gastromaster , potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji s Asocijacijom šefova kuvara Srbije . Kompanija Gastromaster je , ustupila na korištenje Asocijaciji Šefova Kuvara Srbije opremljenu pokretnu kuhinju, za organizavciju obuke kuvara po regionima i organizacija Majstorskih kurseva. Na skupu je bilo više od sto privrednika i sponzora koji su pratili ovaj značajni događaj.